dinsdag 1 september 2015

Hoe vangt Canada vluchtelingen op?

In het vluchtelingen debat wordt Canada (samen met de VS en Australië) vaak aangehaald, zowel door voor- als tegenstanders. Maar hoe zit het nu werkelijk? Hoe gaat Canada om met vluchtelingen en hoe raak je het land binnen als immigrant?

Voor een goed begrip eerst even duidelijk de definities omschrijven,  zoals de Canadese overheid ze zelf gebruikt.
•         Nieuwkomers (‘newcomers’) is de overkoepelende term voor iedereen die van Canada (legaal) zijn of haar nieuwe thuis maakt: expats, mensen die met een Canadees trouwen, vluchtelingen, asielzoekers of iemand die via een erkend immigratie traject binnen komt. 'Nieuwkomers' omvat dus iedereen, zowel vluchtelingen als immigranten.
•         Immigranten (‘immigrants’) volgen een van de vele immigratie trajecten om Canada binnen te raken: via een vaste job, tijdelijke baan, gezinshereniging, provinciale route of als ondernemer. Canada voert een streng en selectief immigratiebeleid en laat enkel mensen toe die kans op de arbeidsmarkt maken of die kunnen ingeschakeld worden in de economie (ondernemers, beroepen waar er een tekort is, zakenmensen). Enige uitzondering hierop is gezinshereniging. In elk geval volgt – voor alle immigranten – een grondig achtergrond onderzoek en medische keuring voor je binnen mag.
•         Vluchtelingen (‘refugees’) zijn mensen die naar Canada mogen komen om humanitaire redenen en/of omdat ze oorlogen of levensbedreigende crisissen in hun land ontvluchten.

Na de definities enkele cijfers: Canada (34 miljoen inwoners) laat elk jaar ongeveer 200.000 nieuwkomers toe (ratio van 0.6%). Daarvan zijn het gros (190.000) immigranten die een van de standaard procedures doorlopen hebben. Wijzelf bijvoorbeeld vallen in deze categorie.

Wat vluchtelingen/asielzoekers betreft, werkt Canada met quota. Dit jaar (2015) zal Ottawa bijvoorbeeld maximum 10.000 vluchtelingen toelaten, waaronder 3.000 uit Syrië. Als dit aantal bereikt is, komt niemand meer binnen. Dit mag je letterlijk nemen, want het grote verschil met Europa is dat Canada zijn grenzen perfect kan controleren en dat ook zeer efficiënt doet. Illegale immigratie bestaat dan ook niet of nauwelijks. Asielzoekers raken simpelweg het land niet in zonder geldige papieren. De vluchtelingen die zich op Canadese bodem bevinden zijn dus per definitie al legaal en geregistreerd.

Erkende vluchtelingen worden  maximaal en persoonlijk begeleid: ze krijgen een tijdelijke woning (maximum 1 jaar), verplichte taalles, uitleg over de Canadese samenleving en gebruiken, en worden intensief klaargestoomd met het oog op een job. De overheid geeft financiële steun aan vluchtelingen voor maximum een jaar. Daarna sta je er alleen voor, want in Canada bestaat geen OCMW of leefloon. Er is een beperkt sociaal vangnet maar je krijgt meestal pas steun als je zelf hebt bijgedragen aan het systeem (via een job). Enkel hulpbehoevenden of arbeidsongeschikte mensen komen in de 'welfare' terecht. Een vluchteling heeft dus meteen dezelfde rechten, maar ook dezelfde plichten.

Dit lijkt misschien hard, maar het systeem werkt perfect. Enerzijds zet het nieuwkomers aan om meteen de handen uit te mauwen te steken en maximaal te integreren, want anders red je het niet. Werk geldt als de sleutel tot integratie, steun en solidariteit. Anderzijds staat de gemiddelde Canadees heel erg open voor vluchtelingen omdat iedereen gelijk voor de wet is. In een land dat gebouwd is door en voor immigranten en waar een kwart van de bevolking niet in Canada geboren is, wordt solidariteit nooit een punt. Een keer je legaal in het land bent, hoor je 'erbij'. Het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen is flinterdun en fictief, die woorden bestaan hier trouwens niet echt. Ik beschouw mezelf ook als Canadees en wordt als dusdanig behandeld door iedereen, net als mijn Libanese buurman aan de rechterkant en mijn in Canada geboren buurman aan de linkerkant. 'We are all Canadians' is een vaak gehoorde slogan.

Het transparante en eerlijke systeem met `werk`als centrale steunpilaar gecombineerd met een gedoseerde stroom immigranten, zorgt ervoor dat de meeste nieuwkomers snel hun draai vinden en zonder al te veel problemen perfect meedraaien in de Canadese smeltkroes. 

2 opmerkingen:

Anoniem zei

Mooi uiteengezet, Lode! Al is er een verschil in 'rechten' tussen de zogenaamde Convention Refugees (zij die vooraf al goedgekeurd zijn als vluchteling volgens de Geneva Convention), en de zogenaamde Refugee Claimants (aka 'asielzoekers'). Die laatste krijgen, als ik me goed herinner, wat minder ondersteuning en hebben minder rechten. Gelukkig heb ik daar nooit veel mee te maken gehad.
Waarschijnlijk is er een verschil tussen het zeer multiculturele Brampton waar jij woont, en het eerder witte (WASP) Oakville. Hier kom ik echt wel regelmatig mensen (en werkgevers) tegen die het niet zo hebben op "those immigrants". Waarmee ze dan duidelijk niet mij bedoelen ("You are like us", interpreteer als: jij bent blank en westers).
Maar al bij al is het inderdaad zo dat de diverse culturen hier wel veel vlotter lijken samen te leven en werken dan wat het geval was in Belgie. Hier gaat men er niet per definitie van uit dat, als je niet blank bent, je waarschijnlijk van 'ons' belastinggeld leeft en vooral niet intelligent bent en dus niet veel bijzonders van job kan doen.

valerie zei
Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.